ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ / ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ / ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


Προϊόντα


ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ + ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 16Α

ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ + ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 16Α - 250V
ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ : 1,5M
ΔΙΑΤΟΜΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ : 3 X 1mm
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟ'Ι'ΟΝ

SKU17883

Εισάγετε τιμή !

ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 16Α

ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 16Α - 250V
ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ : 1,5M
ΔΙΑΤΟΜΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ : 3 X 1mm
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟ'Ι'ΟΝ

SKU17882

Εισάγετε τιμή !

ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΣΟΥΚΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ 16Α

ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΣΟΥΚΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ 16Α - 250V
EΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟ'Ι'ΟΝ

SKU17890

Εισάγετε τιμή !

ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ + ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 16Α

ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ + ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 16Α - 250V
ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ : 1,5M
ΔΙΑΤΟΜΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ : 3 X 1mm
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟ'Ι'ΟΝ

SKU17885

Εισάγετε τιμή !

ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 16Α

ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 16Α - 250V
ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ : 1,5M
ΔΙΑΤΟΜΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ : 3 X 1mm
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟ'Ι'ΟΝ

SKU17884

Εισάγετε τιμή !

ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΣΟΥΚΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ 16Α

ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΣΟΥΚΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ 16Α - 250V
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟ'Ι'ΟΝ

SKU17891

Εισάγετε τιμή !

ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 5 ΘΕΣΕΩΝ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ + ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 16Α

ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 5 ΘΕΣΕΩΝ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ + ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 16Α - 250V
ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ : 1,5M
ΔΙΑΤΟΜΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ : 3 X 1mm
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟ'Ι'ΟΝ

SKU17887

Εισάγετε τιμή !

ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 5 ΘΕΣΕΩΝ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 16Α

ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 5 ΘΕΣΕΩΝ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 16Α - 250V
ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ : 1,5M
ΔΙΑΤΟΜΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ : 3 X 1mm
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟ'Ι'ΟΝ

SKU17886

Εισάγετε τιμή !

ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 5 ΘΕΣΕΩΝ ΣΟΥΚΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ 16Α

ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 5 ΘΕΣΕΩΝ ΣΟΥΚΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ 16Α - 250V
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟ'Ι'ΟΝ

SKU17892

Εισάγετε τιμή !

ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 7 ΘΕΣΕΩΝ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ + ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 16Α

ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 7 ΘΕΣΕΩΝ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ + ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 16Α - 250V
ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ : 1,5M
ΔΙΑΤΟΜΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ : 3 X 1mm
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟ'Ι'ΟΝ

SKU17889

Εισάγετε τιμή !

ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 7 ΘΕΣΕΩΝ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 16Α

ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 7 ΘΕΣΕΩΝ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 16Α - 250V
ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ : 1,5M
ΔΙΑΤΟΜΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ : 3 X 1mm
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟ'Ι'ΟΝ

SKU17888

Εισάγετε τιμή !

ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 7 ΘΕΣΕΩΝ ΣΟΥΚΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ 16Α

ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 7 ΘΕΣΕΩΝ ΣΟΥΚΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ 16Α - 250V
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟ'Ι'ΟΝ

SKU17893

Εισάγετε τιμή !