ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ Τ/Χ ΓΙΑ TV / DVD /SAT

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ Τ/Χ ΓΙΑ TV / DVD /SAT


Προϊόντα


THΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ KL-1155

ΠΟΛΥΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΠΛΗΚΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

SKU17732

Εισάγετε τιμή !

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ SUPERIOR

Τηλεχειριστήριο που προγραμματίζεται μέσω Η/Υ κατάλληλο για τηλεόραση,dvd,αποκωδικοποιητή,δορυφορικό δέκτη, Hi -Fi.

SKU17731

Εισάγετε τιμή !