ΣΠΙΡΑΛ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ (ΚΛΙΠΣ RJ9-4P4C)

ΣΠΙΡΑΛ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ (ΚΛΙΠΣ RJ9-4P4C)